top of page

Platforma byla spuštěna v květnu roku 2021, zkoumala tehdy především dění v současném experimentálním divadle. Články měly často formu rozhovorů s umělci a umělkyněmi o jejich vlastní tvorbě nebo o uměleckých dílech jim blízkých kolegů a kolegyň. Od svého založení se Podhoubí projevuje vstřícně téměř vůči komukoliv, kdo se skrze něj zatouží vyjádřit. Pokud se svým uvažováním i psaním dokáže naladit na zdravě subjektivní, nekompetitivní způsob uvažování o umění a spolupracovat na redakčním procesu.

Ve spektru autorek a autorů píšících na Podhoubí časem vykrystalizovalo několik stabilních spoluprací, které trvale rozšířily zájmový a názorový záběr platformy. Některé tematické linky se zaměřují mimo jiné: na teorii scénografie, nové koncepty současného (post)tance, přemýšlení o způsobech, jimiž se na současném divadle zobrazuje násilí. Také pojmenováváme a pomáháme hledat cesty, kterými divadlo dokáže přispívat k proměně estetických hodnot. Podhoubí má profil v databázi Artbiom, která „si klade za cíl na jednom místě sjednotit nejrůznější projevy umění a kultury, jež se věnují tématům životního prostředí, šetrnosti, citlivosti, vztahu ke krajině, přírodě a klimatické změně“.

Od roku 2023 platforma usiluje o rozšíření okruhu autorstva i čtenářstva. Jedním z cílů je zapojovat do tvorby článků autorky a autory s vášní pro divadelní tvorbu po celé České republice, včetně kulturních center v menších městech. Prostor na Podhoubí dostávají také milovníci a milovnice divadla bez uměleckého vzdělání a zkušeností s tvorbou textů. Pozornosti se tu dostává běloruskému umění v exilu a také ukrajinskému divadlu. Nabízíme rovněž reflexi současného myšlení v německojazyčném prostředí a perspektivu anglofonních expatů a expatek žijících v České republice. V lednu 2024 zde začala působit také obsahově autonomní sekce Spora, která se zaměřuje na krátkou, živou a přímou reflexi divadla, a to buď textovou nebo auditivní formou. 

Historie blogu

bottom of page