top of page

 

Podhoubí je online prostor pro myšlení o divadle. Jde o blog, kam píší velice volně spříznění autoři a autorky. Spojuje je silná vnitřní potřeba vyjádřit se k současnému divadlu a souvisejícím tématům.

Platforma vznikla v roce 2021 z nutkání uvolnit se a přehodnotit přístup, s nímž píšeme o současném divadle. Momentálně je cílem její existence využít potenciál blogového média, které:

· umožňuje intimní, neformální psaní

· snadno zohlední diváckou/ pozorovatelskou perspektivu

·  dobře se doplňuje s aktivní komunikací na sociálních sítích

 

·  vybízí k experimentování s různými formáty textu i audio materiálů

·  usnadňuje flexibilitu co do rozsahu i stylu psaní

·  přispívá k navazování vztahů s novými okruhy čtenářů a čtenářek

Své uplatnění tu mají jak krátké a čtivé texty, tak ty důkladné a delší. Záleží na tématu a založení autora či autorky. Nejnovější teoretické koncepty, probírané v náročnějších rozhovorech s umělci a teoretiky, se tu mohou setkávat s reflexí diváků a divaček bez jakéhokoliv uměleckého vzdělání. Divadelní kritika se zde obvykle nesoustředí jenom na izolované dílo, ale vědomě zohledňuje také jeho širší kontexty a diváckou/ pozorovatelskou perspektivu.

Členstvo nové rubriky Spora se od ledna 2024 zaměří na krátkou, živou a přímou reflexi divadla, a to buď textovou nebo auditivní formou. Své myšlenky bude zároveň formulovat přes platformu Instagram, aby podnítilo experimenty s divadelní reflexí na sociálních sítích. Zásadní se pro něj stane i periodicita, aktuality či výběr inscenací, které se mu navzdory delší době uvádění zdají stále fresh.

O nás

bottom of page