top of page

Podhoubí nepovoluje komentáře pod články, nicméně můžete zde, milí čtenáři, publikovat vlastní texty. Vítané jsou vážně míněné a strukturované příspěvky. Neváhejte autorsky přispět obzvlášť, pokud jste tvůrce toužící seznámit ostatní s kontexty vlastní tvorby. Dveře má otevřené kdokoliv, kdo chce rozšířit povědomí o možných úhlech pohledu na divadlo. Tím spíš, jestli se o nich v českých divadelních kruzích běžně nemluví. Lze také napsat článek na vlastní platformu a v Podhoubí zanechat pouze post s webovou adresou či s  jiným odkazem.

Příspěvky budete v budoucnu moct vyvěsit sami, zatím však prosím zasílejte na adresu: podhoubi.blog@gmail.com.

 

  

bottom of page